GiZSKe

Onze visie

Samen school maken vraagt een engagement van iedereen.  Daarom vertalen we de visie zowel op niveau van de kinderen (IK) als op die van leerkrachten en andere medewerkers (WIJ).

Wij, het ganse team van Maria Middelares, stellen graag onze visie voor. We zijn een basisschool van de organisatie Broeders Van Liefde. We laten ons inspireren door de missie en baseren ons op het opvoedingsproject.

Het team bestaat uit leerkrachten, kinderbegeleiders en directie, maar ook het secretariaat, de onderhoudsploeg en alle andere helpende handen.

In onze school hebben wij een oog, een oor en een hart voor kinderen, ouders en alle betrokkenen.

We streven ernaar dat iedereen zich welkom voelt op onze school en met een Goed gevoel naar school komt; dat we Zorgzaam met elkaar omgaan; dat we met respect voor elkaars eigenheid kunnen Samenleven en -leren in een uitdagende en Kwaliteitsvolle speel- en leeromgeving.

GiZSKe staat centraal in onze visie en geeft richting aan de werking op onze school.

GiZSKe

gizske

Sterk
de wereld in

Goed gevoel

gizske

Ik mag zijn wie ik ben.
Ik mag mijn gevoelens uiten, een mening hebben.
Ik ben weerbaar.
Ik hoor erbij en voel me welkom.
Ik krijg inspraak en mag initiatieven nemen.

Wij maken samen school.
Wij werken aan een positief en veilig klas- en schoolklimaat.
Wij zorgen ervoor dat kinderen betrokken zijn en autonomie krijgen.

Zorgzaam

gizske

Ik zorg goed voor mezelf en voor de ander.
Ik zet mijn talenten positief in, ook in relatie tot de ander.
Ik sta open voor ieders eigenheid.

Wij kijken naar wie het kind is en benutten zijn talenten.
Wij bieden onderwijs op maat.
Wij kiezen voro de meest gepaste vorm van inclusie en maken hiervoor gebruik van onze expertise.

Samenleven

gizske

Ik leef, speel en leer samen met anderen.
Ik ben bereid jou te aanvaarden zoals je bent.
Ik communiceer op gepaste wijze.
Ik hou me aan afspraken en leefregels.
Ik leer van jou en jij van mij.

Wij respecteren de kinderen, hun ouders en al onze medewerkers.
We leven onze waarden voor.
We communiceren verbindend, open en eerlijk.
We leven samen vanuit een christelijke inspiratie.

Kwaliteitsvol

gizske

Ik ontdek mezelf en groei als mens.
Ik ontwikkel kennis, vaardigheden en attitudes.
Ik leer functioneren in een diverse en veranderende wereld.
Ik neem mijn leerproces mee in handen.
Ik beweeg om optimaal te ontwikkelen.

Wij werken doelgericht aan de totale ontwikkeling van de leerlingen.
Wij creëren een uitdagende speel-, beweeg- en leeromgeving om kinderen te laten groeien als mens.
Wij volgen de leerlingen nauw op en spelen in op hun noden en sterktes.
Wij betrekken leerligen in hun leerproces.
Wij reflecteren over onze aanpak en sturen bij waar nodig.